Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

 

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Dan is er goed nieuws voor u: voor zelfstandigen zonder vennootschap breiden de mogelijkheden op het vlak van aanvullend pensioen zich uit. Een regeerakkoord voorziet de lancering van een nieuw product voor de opbouw van een aanvullend pensioen, vergelijkbaar met dat voor zelfstandige bedrijfsleiders. Wanneer dat nieuwe product wordt gelanceerd, is nog niet duidelijk, maar zelfstandigen zonder vennootschap zouden moeten kunnen gebruikmaken van die extra optie om hun pensioen voor te bereiden op een fiscaal interessante manier.

 

Steeds meer zelfstandigen bouwen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) op. Dat is een interessante oplossing als aanvulling bij hun wettelijk pensioen, maar het heeft ook grenzen. De bijdragen mogen immers niet hoger zijn dan een bepaalde drempel van het belastbaar inkomen.

De individuele pensioentoezegging (IPT) biedt bijkomende voordelen, maar die formule is voorbehouden voor zelfstandigen mét vennootschap.

Momenteel werkt de wetgever dus aan een oplossing voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon (zonder vennootschap). Meer dan 300 000 dergelijke zelfstandigen in België zullen binnenkort dezelfde voordelen kunnen genieten, dankzij de nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

In de praktijk

Het wetsvoorstel moet nog worden gestemd. De POZ zal vergelijkbaar zijn met de individuele pensioentoezegging en zal waarschijnlijk dezelfde troeven bieden:

  • premies die wellicht aftrekbaar zijn als beroepskosten, met een belangrijk fiscaal voordeel;
  • uw premies brengen een gewaarborgd rendement op;
  • u zult een POZ kunnen onderschrijven als aanvulling bij uw VAPZ, om een nog groter aanvullend pensioen op te bouwen.

Van zodra het wetsontwerp is goedgekeurd, zullen zelfstandigen zonder vennootschap een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen kunnen afsluiten.

Goed om te weten: het einde van het jaar komt dichterbij … het ideale moment om na te gaan hoe u uw belastingaangifte kunt optimaliseren. Bent u zelfstandige en hebt u nog geen aanvullend tweedepijlerpensioen? U betaalt al bijdragen maar wilt graag het maximumvoordeel eruit halen? Contacteer mij! Samen bekijken we welke oplossing het best bij uw situatie past, zodat u minder belastingen moet betalen.