Langer werken: wat met uw verzekering Gewaarborgd Inkomen?

 

Onlangs voerde Assuralia voor de zelfstandigen een Gedragscode Verzekering Gewaarborgd Inkomen in met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Dankzij deze gedragscode kunnen zelfstandigen hun verzekering Gewaarborgd Inkomen verlengen tot hun pensioenleeftijd en kunnen ze financieel op hun beide oren slapen in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

 

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Als u als zelfstandige ziek wordt of een ongeluk hebt en u kunt niet meer werken, dan heeft dat een onmiddellijke impact op uw inkomsten. Tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid kunt u niet terugvallen op het RIZIV. De tussenkomst die u vervolgens ontvangt, volstaat niet om uw maandelijkse kosten te betalen en al helemaal niet om uw levensstandaard te behouden.

Met de verzekering Gewaarborgd Inkomen verzekert u voor uzelf een rente en moet u dus niet aan uw eigen spaarpotje gaan zitten. U kunt deze oplossing bijvoorbeeld ook gebruiken om een lening verder af te betalen.

Wat is er veranderd?

Door de stijgende levensverwachting nam de wetgever maatregelen die met name zelfstandigen verplichten om langer te werken alvorens zij hun wettelijk pensioen kunnen genieten. De leeftijd waarop iemand (vervroegd) op pensioen kan gaan, zal progressief stijgen. Zo zal het niet meer mogelijk zijn om op vervroegd pensioen te gaan op 60 jaar.

Maar voor veel zelfstandigen valt de einddatum van hun verzekering Gewaarborgd Inkomen vóór hun eigenlijke pensionering.

Eén oplossing: de Gedragscode 

De Gedragscode Verzekering Gewaarborgd Inkomen die Assuralia recent publiceerde, biedt een oplossing: tijdens de periode van de gedragscode, d.w.z. tot 01/06/2021, kan elke zelfstandige een verlenging van zijn verzekering vragen, waarop de verzekeraar hem een aanbod zal doen (voor zover de zelfstandige niet arbeidsongeschikt is), zonder nieuwe medische formaliteiten te moeten vervullen.

Binnenkort meer info over dit onderwerp!