Flexibele werkkrachten nodig doorheen het jaar? Overweeg ook jobstudenten!

 

Hebt u al eens overwogen om een jobstudent aan te werven? Met de start van het nieuwe academiejaar zijn heel wat jongeren immers op zoek naar een job om de eindjes aan elkaar te knopen, al wat beroepservaring op te doen, enzovoort. En het werk dat zij verrichten kan ook voor u heel nuttig blijken!

Een voordelig regime

1.    Financieel aantrekkelijk

Op het vlak van sociale zekerheid maakt de tewerkstelling van een jobstudent een groot verschil. Onder de 475 uur per jaar is een studentenjob namelijk niet onderworpen aan de gewone sociale bijdragen, maar aan verlaagde bijdragen - de ‘solidariteitsbijdragen’:

 • 2,71 % van het brutoloon ten laste van de student
 • 5,42 % van het brutoloon ten laste van de werkgever

Wat zijn de voorwaarden om dat voordelige regime te kunnen genieten?

Zoals de FOD Sociale Zekerheid uitlegt, moet de student:

 • werken onder een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bedoeld in titel VII van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978;
 • tot maximaal 475 uur werken, naar keuze tijdens een volledig kalenderjaar;
 • aan de slag zijn buiten de verplichte aanwezigheidsperiodes tijdens de lessen of andere activiteiten; de ‘verplichte aanwezigheidsperiodes’ in de onderwijsinstelling zijn de periodes waarin de student wordt geacht de lessen te volgen, of deel te nemen aan de activiteiten van de instelling waar hij/zij is ingeschreven.

Op fiscaal vlak verduidelijkt de FOD Financiën dat er geen bedrijfsvoorheffing is verschuldigd op de lonen die worden betaald aan studenten:

 • die worden tewerkgesteld met een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
 • die per kalenderjaar niet meer dan 475 uur werken;
 • en op voorwaarde dat op die lonen geen sociale bijdragen zijn verschuldigd, uitgezonderd de solidariteitsbijdrage.

2.    Een flexibel stelsel

Sinds januari 2017 geldt een nieuwe wet die het stelsel aanzienlijk versoepelt. Jobstudenten mogen voortaan geen 50 dagen, maar 475 uur per jaar werken. Dat betekent dat als de student slechts enkele uren per dag voor u werkt, u alleen die uren moet aangeven bij de Dimona en de DmfA, en niet meer de volledige dag.

3.    Een helpende hand, wanneer u die nodig hebt

Dit stelsel biedt u dus een oplossing voor mankracht wanneer u die nodig hebt. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens drukkere periodes overwegen om een jobstudent aan te werven, in plaats van een vaste werknemer.

Vergeet de formaliteiten niet

Om alles in opperbeste omstandigheden te laten verlopen, verzamelt u best vooraf al informatie over de aanwerving van jobstudenten: de te nemen stappen, te vervullen formaliteiten … Neem zeker een kijkje op de websites van de betrokken overheidsdiensten voor de nodige basisinfo.

Hieronder alvast enkele aandachtspunten:

1.    De arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten is verplicht. Die heeft onder meer deze kenmerken:

 • een schriftelijke overeenkomst;
 • voor een bepaalde duur van maximaal één jaar;
 • ondertekend uiterlijk op het moment van de indiensttreding;
 • moet bepaalde verplichte vermeldingen bevatten.

Raadpleeg die verplichte vermeldingen, een modelovereenkomst en nog veel meer informatie.

Werktijd, rusttijd, welzijn, minimumloon … met al die aspecten van het arbeidsrecht moet u rekening houden.

2.    Vermijd het overschrijden van de 475 uur

Als werkgever hebt u er alle belang bij om het maximum van 475 uur (die een student mag presteren onder het gunstige stelsel van de solidariteitsbijdragen) niet te overschrijden. Denk er dus aan om het aantal resterende uren van een jobstudent te controleren op de website van de RSZ: ‘Student@work’.

3.    Dimona en DmfA

Jobstudenten moet u altijd aangeven bij de Dimona en de DmfA, ongeacht de periode van tewerkstelling.

4.    Verzekeringen

Als werkgever moet u de jobstudent uiteraard verzekeren tegen arbeidsongevallen.

Over dit onderwerp gaat niets boven een persoonlijk gesprek. Aarzel dus niet om me te contacteren voor alle bijkomende informatie.

Bronnen:

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/specific/students.html
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/general/about.htm 
http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=38988%20-%20AutoAncher10 
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41944 
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bedrijfsvoorheffing/studenten